Nieuws

Denk jij weleens na over de laatste fase van je leven? Praat je er weleens over? En zijn naasten bekend met jouw wensen? De voorbeeldbrief van Agora kan je helpen dit onder woorden te brengen.

Pijn komt veel voor bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is een van de meest gevreesde klachten. Pijn is niet alleen een lichamelijk ongemak. Pijn kan in het hart zitten en je kunt ook pijn in de ziel hebben. Het themaboekje ‘Wat kun je doen als je pijn hebt? ‘ besteedt aandacht aan verschillende vormen en soorten van pijn en pijnbehandeling. Het laat zien dat je aan pijn meer kunt doen dan je zou denken. Uniek aan dit  nieuwste (en dikste)  Pal voor u-themaboekje is dat niet de medische informatie centraal staat, maar wat je er als patiënt, naaste en zorgverlener aan kunt doen.

In de palliatieve en terminale fase krijgen een patiënt en zijn mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Diverse zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor deze patiënten, zoals de huisarts en de thuiszorg. Ook de openbaar apotheker is een partner in het zorgteam, omdat de patiënt in deze fasen bijna altijd geneesmiddelen gebruikt en daarbij farmaceutische patiëntenzorg behoeft. Voor een goede afstemming van de farmaceutische zorg tussen alle betrokkenen is het belangrijk dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor patiënt, familie en andere zorgverleners. Vanuit die gedachten is het apotheekbuddysysteem ontwikkeld. Doel is mensen en hun naasten te ontzorgen, de zorg efficiënter te maken en de rol van de apotheek en zijn team in de laatste levensfase te vergroten door meer hulp te bieden dan normaal gedaan wordt.