< Toon menu

Websites

Er zijn verschillende websites met informatie als u ongeneeslijk ziek bent of als naasten. Ook zijn er websites voor mensen die iemand verloren hebben.
 

Algemeen
 • thuisarts.nl: Dossier met thema's rondom het levenseinde.
 • Patiëntenfederatie.nl: informatief dossier rondom levenseinde.
 • De Lastmeter kan u helpen om met hulpverleners in gesprek te gaan over hoe u zich voelt en waar u tegenaan loopt.
   
Kinderen en jongeren
Laatste wensen
 • www.wensambulance.nl heeft regionale ambulances met vrijwilligers om, zonder kosten, laatste wensen van mensen te vervullen.
 • www.ambulancewens.nl helpt gratis mensen in heel Nederland en werkt met vrijwilligers.
   
Naasten
 • www.mantelzorg.nl geeft informatie, advies en praktische steun aan mensen die voor een familielid zorgen die ongeneeslijk ziek is.
 • www.respijtwijzer.nl geeft informatie hoe u de zorg tijdelijk over kunt dragen, zodat u niet overbelast raakt. 
 •  Zuster Jansen Thuiszorg publiceerde een informatief artikel over respijtzorg.

 

Omgaan met de dood
 • www.centrumvoorlevensvragen.nl. Hoe moet je verder met je leven als je ziek bent of als iets anders je leven moeilijk maakt? Als je iemand verloren hebt bijvoorbeeld. Bij een centrum voor levensvragen helpen we u met een goed gesprek, door echt naar u te luisteren en door samen te verkennen hoe u verder kunt. Het maakt niet uit wie u bent of wat uw levensbeschouwing, opleiding of inkomen is.
 • www.geestelijke verzorging.nl. Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden. Meestal kunt u voor deze vragen terecht bij uw vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als dit netwerk ontbreekt of niet de juiste plek is waar u uw ‘ei’ kwijt kunt, kunt u ondersteuning vinden bij vrijwilligers en professionals.
Rouw

 

Uitvaart
 • www.uitvaart.nl geeft uitgebreide informatie over advertenties, nalatenschap, kosten, etc.
 • www.uitvaartinformatiehulplijn.nl geeft informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg.
 • www.uitvaartverzekering.nl. Een online kenniscentrum voor alles omtrent een uitvaart. Uitvaartverzekering.nl is geen onderdeel van een uitvaartverzekeraar en opereert volledig zelfstandig.