Versterkte samenwerking formele en informele zorg

Op 6 december 2017 is het startschot gegeven van de pilot versterkte samenwerking formele en informele zorg. Doel is om de samenwerking tussen enerzijds de formele thuiszorg en anderzijds de informele thuiszorg (VPTZ) op basis van gelijktijdige beschikbaarheid, wederzijdse erkenning en waardering te laten plaatsvinden. Ieder vanuit zijn eigen kennis, vaardigheden, ervaring en beschikbaarheid, vanaf de start van een zorgproces, samen optrekken. Met de pilot willen we in de praktijk onderzoeken of verdieping van de samenwerking door een gezamenlijk en gelijktijdig aanbod van professionals en vrijwilligers aan cliënt en mantelzorger, tot de gewenste verandering zou kunnen leiden. 

Aan de pilot werken meer: VPTZ West-Brabant & Tholen, Surplus VPTZ, VPTZ StiB, Careyn Zorg Thuis Breda, Thebe, Avoord AanHuis
Surplus, Joost Zorgt, Buurtzorg Breda, TWB Thuiszorg met Aandacht, Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, VPTZ Nederland, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Startdocument
Samenvatting project
Eindverslag

Meer informatie