Palliatieve zorg bij dementie

Het Netwerk palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en het Dementienetwerk Breda e.o werken sinds het najaar 2013 samen in het Programma Palliatieve zorg bij Dementie. Geen papieren samenwerking maar een programma dat vorm krijgt vanuit de zorgpraktijk en gericht is op concrete activiteiten aan de hand van een aantal succesfactoren uit de Vilans handreiking Palliatieve zorg bij dementie. Het programma is zo opgezet dat betrokken organisaties zich op een of meerdere activiteiten kunnen inschrijven. 

Meer informatie