Noodvoorziening symptoombestrijding

Gezien het proactieve beleid van huisartsen in de regio en het aanbod Cadd Solis en Cadd Legacy pompen in consignatie door diverse thuiszorgorganisaties is er geen palliatieve kit meer beschikbaar. Wij adviseren om zoveel mogelijk met deze pompen te werken.

Via de dienstapotheek Breda aan de Molengracht zijn cassettes beschikbaar in geval van nood. Onder nood verstaan wij momenten waarbij onmiddellijk pijn of andere symptomen moet worden bestreden in de late avond, nacht of weekend. 

Mocht dit niet lukken dan adviseren wij als alternatief om met een doorvoersetje en zakje 100 ml. Nacl 0,9%, subcutaan medicatie toe te dienen.

Richtlijnen en protocol
Klik hier voor de Handleiding Cadd Legacy pca pomp
Klik hier voor richtlijn Aansluiten doorvoerset en infuuszakje
Klik hier voor richtlijn Opdracht tot voorbehouden en risicovolle handeling
Klik hier voor richtlijn Bevoegd, deskundig en bekwaam
klik hier voor richtlijn Pijn bij kanker
Klik hier voor de samenvattingskaart Pijn in de palliatieve fase

En verder
Voor vragen over symptoombestrijding en andere vragen m.b.t. palliatieve zorg kunt u het Transmuraal Pat Stadsgewest Breda raadplegen
Actuele adresgegevens van MTH teams, apotheken ed. in de regio zijn beschikbaar via de App PalliArts