Nieuws

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten

.

Denk jij weleens na over de laatste fase van je leven? Praat je er weleens over? En zijn naasten bekend met jouw wensen? De voorbeeldbrief van Agora kan je helpen dit onder woorden te brengen.

Zoek je een overzichtelijk beeld van de organisaties die werkzaam zijn in de palliatieve zorg? Bekijk dan de infographic ‘Het landschap van palliatieve zorg' die stichting Fibula met Agora en IKNL ontwikkeld heeft.

Pijn komt veel voor bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is een van de meest gevreesde klachten. Pijn is niet alleen een lichamelijk ongemak. Pijn kan in het hart zitten en je kunt ook pijn in de ziel hebben. Het themaboekje ‘Wat kun je doen als je pijn hebt? ‘ besteedt aandacht aan verschillende vormen en soorten van pijn en pijnbehandeling. Het laat zien dat je aan pijn meer kunt doen dan je zou denken. Uniek aan dit  nieuwste (en dikste)  Pal voor u-themaboekje is dat niet de medische informatie centraal staat, maar wat je er als patiënt, naaste en zorgverlener aan kunt doen.

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Fysiek, tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt, maar ook digitaal. 
Het kennisplein is voor begeleiders en ondersteunende professionals die zich bezighouden met de zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking.

In de palliatieve en terminale fase krijgen een patiënt en zijn mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Diverse zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor deze patiënten, zoals de huisarts en de thuiszorg. Ook de openbaar apotheker is een partner in het zorgteam, omdat de patiënt in deze fasen bijna altijd geneesmiddelen gebruikt en daarbij farmaceutische patiëntenzorg behoeft. Voor een goede afstemming van de farmaceutische zorg tussen alle betrokkenen is het belangrijk dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor patiënt, familie en andere zorgverleners. Vanuit die gedachten is het apotheekbuddysysteem ontwikkeld. Doel is mensen en hun naasten te ontzorgen, de zorg efficiënter te maken en de rol van de apotheek en zijn team in de laatste levensfase te vergroten door meer hulp te bieden dan normaal gedaan wordt.