Expertgroep Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking West-Midden Brabant

Eind 2008 is naar aanleiding van een regionaal onderzoek op initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, de Expertgroep Palliatieve Zorg voor mensen met een Verstandelijke beperking opgericht. De Expertgroep is geborgd in de regio West-Midden Brabant en structureel opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda. 

De Expertgroep wil palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijk maken door samenwerking, netwerken, informatievoorziening en taboedoorbreking door dood en rouw bespreekbaar maken in het thema Ooit ga je dood.
Deelnemers zijn:  Amarant, Sovak, Prisma, SDW, ASVZ, S&L, Cliëntenplatform VG West-Midden Brabant, Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen, Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant, Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda (voorzitter). 

Kenniskring VG: In 2017 is de voormailige kenniskring VG van het IKNL bij de Expertgroep aangesloten. Deelnemers zijn: IKNL, 'sHeerenloo, Daelzicht, Luntezorg, Oro, Kentalis

De expertgroep heeft een eigen website www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl