Palliatieve Zorg

 Binnekort gaat deze website over naar een nieuwe site onder dezelfde naam
_________________

Op 7 november gaat de website www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl online
voor en over mensen met een verstandeljjke beperking
_________________

Steunpunt ZINVOL heeft een nieuwe website
www.steunpuntzinvol.nl 

null

 

Palliatieve sedatie

Wat is palliatieve sedatie?
Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Dit kan worden toegepast bij patiënten die nog hooguit één tot twee weken te leven hebben en die lijden aan symptomen die niet meer op een andere manier voldoende behandeld kunnen worden. Het doel van palliatieve sedatie is het lijden veroorzaakt door klachten ten gevolge van de ziekte, te verlichten. Met behulp van medicatie wordt het bewustzijn verlaagd of weggenomen, waardoor de patiënt soezerig wordt of, in het geval van diepe sedatie, in slaap valt. Door de palliatieve sedatie ontstaat er zowel lichamelijk als geestelijk rust. Palliatief betekent verzachtend of verlichtend en sedatie wil zeggen kalmeren, geruststellen.

Richtlijnen
Het besluit om sedatie toe te passen is een medische beslissing die gebonden is aan richtlijnen en zorgvuldigheidseisen. De arts bepaalt of sedatie toegepast kan worden. Dit neemt niet weg dat de patiënt en zijn of haar naasten er naar mogen vragen. Praat met uw arts als u als patiënt verwacht dat palliatieve sedatie een goede behandeloptie voor u is. 

Palliatieve sedatie is geen euthanasie
Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Het sterven blijft het gevolg van de ziekte en niet van de toegediende medicijnen. Het sterven wordt door de sedatie niet versneld. Palliatieve sedatie verschilt dan ook wezenlijk van euthanasie.

Meer informatie over palliatieve sedatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Voor al uw overige vragen over palliatieve sedatie verwijzen wij u naar uw huisarts. Hij kan uw vragen hierover het beste beantwoorden. 

Bron: Folder palliatieve sedatie ©VIKC (Vereniging voor Integrale Kankercentra)

A A A

Klik hier voor het zorgaanbod
in de regio.